Batterijrecht informatie

Opmerkingen over de vervreemding

Verwijdering van oude apparatuur

Ingevolge de omzetting van de Europese wetgeving in nationale wetten en voorschriften bent u verantwoordelijk voor de correcte verwijdering van oude apparaten. Alle oude apparaten moeten worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt. Ze mogen dus niet als huishoudelijk afval worden weggegooid, wat volgens de verordening betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur verboden is. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over dergelijke inzamelpunten in uw gemeente of lever het oude apparaat in bij ons verzendmagazijn.

Wet bescherming batterijen

Gebruikte batterijen horen niet thuis in het huishoudelijk afval en dit is verboden volgens de wet op de bescherming van batterijen. U kunt gebruikte batterijen gratis inleveren bij ons verzendmagazijn of bij uw gemeente vragen naar een geschikt inzamelpunt voor correcte verwijdering. Als consument bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen terug te brengen.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, worden gemarkeerd met een teken dat bestaat uit een doorgekruiste vuilnisbak en het chemische symbool

(Cd, Hg of Pb) van het zware metaal dat bepalend is voor de indeling als stof die schadelijke stoffen bevat:

1."Cd" staat voor cadmium.
2."Hg" staat voor kwik.
3."Pb" staat voor lood.

Gelieve het verpakkingsmateriaal te verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

ELEMENTI Haarden
Express levering mogelijk
Regelmatige speciale aanbiedingen
Nieuw assortiment beschikbaar